нашата мисия

ЛевФем е лява феминистка организация, основана през 2018 г. Адресира проблеми, свързани със социално-икономическите неравенства, произвеждани в условията на капиталистическа икономика, които са пряко свързани с увеличаването на половите неравенства. ЛевФем работи основно в посока припознаването на работнички във феминизирани ключови сектори като здравеопазване, социални услуги, образование, грижовен труд, както и представителки на маргинализирани общности, с целите на феминисткото движение. Организацията обвързва феминисткото движение с ЛГБТИ+ каузата и антирасизма, стъпвайки върху принципите на пресечността. За тези цели ЛевФем организира дискусии, публикации, изследвания и кампании. Дейностите на организацията са както в България, така и на международно ниво.

Нашите цели

  • Изграждане на активна и многообразна общност около принципите на феминизма, антирасизма и антикапитализма, която да може да защитава и отстоява искания за социална справедливост и да участва в разпространението и утвърждаването на тези принципи в обществото.
  • Създаване на широка обществена ангажираност чрез кампании, дискусии, мобилизации подкрепени от дълбочинни изследвания на социални проблеми от пресечена перспектива, които превеждат българската специфика на разбираем език и я представят в контекста на глобални и структурни процеси и исторически наслагвания. 
  • Контекстуализирането на феминисткото движение в България в исторически и глобален план и свързването му с международни движения за справедливост като източници на овластяване, колективна сила и усещане за принадлежност към историческа и трансгранична борба.

Време е да се вгледаме в по-голямата картина за това къде е непоправимо счупена настоящата система.

ЛевФем

екип

Мария Иванчева

Мария Иванчева е социолог и антрополог, доцент в Университета на Стратклайд в Глазгоу, Шотландия. Изследванията й са в сферата на образователни и трудови неравенства и движения за социална справедливост особено в прехода от/към държавния социализъм. Член на колектива ЛевФем и редактор в онлайн портала LeftEast.

Стоянка Енева

Стоянка Енева е антрополог и доктор по политология от Universidad Autónoma в Мадрид. Интересите ѝ са в областите на градските изследвания, изследванията на социални движения, миграция и феминизъм. Член на колектива на Левфем и на различни феминистки и антирасистки колективи в Мадрид.

Леа Вайсова

Леа Вайсова е доктор по социология, гл. ас. в катедра „Социология“, СУ. Нейните интереси са в областта на изследвания на социални движения и феминизъм. Член на колектива ЛевФем.

Нели Константинова

Нели Константинова е доктор по медии и комуникации и преподавател в Университета в Лийдс, Великобритания. Интересите й са в сферата на политическата комуникация и дигиталните технологии, особено по отношение на ролята на социалните медии в социални движения и протестни мобилизации. Член на колектива ЛевФем.

Калина Дренска

Калина Дренска е член на ЛевФем и активист в областта на женските и трудови права. Един от редакторите на сп. dВЕРСИЯ за политически, социални и културни анализи. Една от координаторките на международната феминистка мрежа Essential Autonomous Struggles Transnational (EAST).

Стойо Тетевенски

Куиър и веган политически активист, антифашист и антикапиталист. Организира общности, изучава теория и участва в различни мобилизации за социална и екологична справедливост.

ПРИЯТЕЛИ