Международни борби

проблеми на социалните и грижовните работници в Чехия и възможни решения чрез синдикализация в сектора

проблеми на социалните и грижовните работници в Чехия и възможни решения чрез синдикализация в сектора

Част от серията (Пост)пандемични борби в социалното възпроизводство